Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului
Asociațiile Ecotransilvania și Ecochoice derulează împreună în perioada martie 2016 – februarie 2017 proiectul "Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului" proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pe perioada derulării (12 luni), proiectul își propune protejarea și îmbunătățirea infrastructurii rețelei de zone umede din interiorul Bazinului Fizeșului, implicarea comunității locale și creșterea vizibilității ONG-urilor care au rol de custozi ai ariilor protejate.

Proiectul "Delta Transilvaniei: implicarea comunităților locale în gestionarea trainică a zonelor umede din Bazinul Fizeșului" propus de asociațiile Ecotransilvania și Ecochoice - custozi ai ariilor protejate din Bazinul Fizeșului - va contribui la protecția și îmbunătățirea uneia dintre cele mai importante rețele de zone umede interioare din România, precum și la dezvoltarea trainică a comunităților care depind de acestea.

Proiectul răspunde printr-o abordare participativă unor probleme de mediu locale: degradarea habitatului de zonă umedă, incendierea stufărișurilor și percepția negativă a localnicilor cu privire la zonele umede (văzute ca teren nefolositor sau ca sursă de inundații și boli). Proiectul abordează și aspecte legate de economia mediului rural: nivelul scăzut de dezvoltare a infrastructurii de vizitare, absența resurselor de promovare și marketing, oportunitățile limitate de angajare și generare de venituri, în special pentru tineri. O altă problemă abordată este credibilitatea și vizibilitatea redusă a ONG-urilor responsabile de managementul ariilor naturale protejate.

Activitățile propuse pentru rezolvarea acestor probleme includ: repararea și îmbunătățirea infrastructurii de vizitare, organizarea unor seminarii, ateliere de instruire și activități educaționale, elaborarea de resurse informative și întărirea unui parteneriat comunitar pentru gestionarea Bazinului Fizeșului ca și destinație ecoturistică.

Valoarea Proiectului este de 89.564,00 CHF din care grantul elvețian în valoare de 70.585,39 CHF și cofinanțarea beneficiarului în valoare de 18.978,61 CHF.