Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Biserica de lemn ”Sfântul Dumitru” - Sântejude, a fost ridicată în anul 1701, din lemn, cu temelia din piatră, în stil românesc. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj și de mai mulți ani nu se mai oficiază slujbe religioase. Comuna Țaga, sat Sântejude.

Biserica de lemn ”Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” - Năsal, a fost ridicată între anii 1804-1808. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj și este deosebită datorită picturilor interioare – ciclul hristologic și a icoanelor Maica Domnului cu Pruncul Iisus Pantocrator și Sf. Nicolae. Comuna Țaga, sat Năsal nr. 168.

Biserica Reformată Calvină - Năsal, ridicată în secolul XV în stil gotic, aflată pe lista monumentelor istorice a județului Cluj. Comuna Țaga, sat Năsal.

Biserica din lemn ”Cuvioasa Paraschiva” - Lacu. Biserica de lemn a fost construită în anul 1771 și a fost pictată în interior, dar ansamblul mural a fost repictat în secolul XX. Există patru icoane de lemn. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj. Comuna Geaca, sat Lacu nr. 68.

Biserica Reformată Calvină - Legii. Ridicată în 1849 în stil romanic, fără turn, cu clopotniță din lemn. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj. Comuna Geaca, sat Legii nr. 83.

Biserica Reformată Calvină - Sic. A fost ridicată în sec. XIII în stil gotic, dar a suferit numeroase modificări și adăugiri de-a lungul timpului, biserica fiind de altfel parțial distrusă odată cu năvălirea tătarilor în 1717. În interior se păstrează fragmente de frescă din sec XIV, iar orga și clopotele sunt din sec. XVIII. Tavanul este casetat și pictat, mobilierul interior fiind de asemenea pictat. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj și a fost restaurată recent și în interior se oficiază din nou slujbe religioase. Comuna Sic, sat Sic, str. A doua nr. 38. (pagina oficială: http://www.szekref.ro/index.php/about-us/)

Biserica de lemn - Sic. Biserica a fost construită din lemn de stejar în secolul XIX, fiind decorată cu picturi. Biserica se află pe lista monumentelor istorice a județului Cluj. Biserica este situată în localitatea Sic, pe o mică colină.

Biserica Reformată Calvină - Bonțida. Comuna Bonțida, sat Bonțida nr. 265. Biserica a fost ridicată în secolul XVII, pe o fundație din secolul XIII, clopotnița fiind adăugată în secolul XVIII-XIX. Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Comuna Bobțida, sat Bonțida nr. 265.

Catedrala Armeano - Catolică Sfânta Treime - Gherla. Biserica a fost ridicată între 1748-1808. În capela laterală, numită Capela Învierii, se află tabloul lui Peter Paul Rubens „Coborârea lui Isus de pe Cruce”. Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Gherla, str. Libertății nr. 6.

Biserica Armeano-Catolică ”Solomon” - Gherla. Biserica a fost construită între 1723-1724, fiind cea mai veche biserică armeano-catolică din Transilvania și prima biserică de piatră din Gherla. Biserica se află pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Gherla, str. Cloșca nr. 7.

Mănăstirea Nicula. Mănăstirea Nicula reprezintă un loc important de pelerinaj. În incinta actualei mănăstiri se află o veche biserică de lemn ce a fost adusă aici în anul 1974, după ce un incendiu a distrus biserica de lemn. Biserica este originară din satul Goștila, județul Sălaj, fiind inițial strănutată la Năsal și de aici la Nicula. Adăpostește o faimoasă icoană a Maicii Domnului. Tot în incinta mănăstirii de află o biserică zidită,  o casa de creatie, centrul de studii patristice, un corp administrativ, Arhondaric si Clopotnița.