Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Atracții naturale

În situl Natura 2000 ROSCI0099 au fost identificate peste 670 specii de plante, printre care specii și subspecii endemice, rare și amenințate cu dispariția.

Crambe tataria Târtan - este un element ponto-panonic, specie xeromezofilă, moderat termofiă. Populațiile speciei sunt prezente în comunități vegetale din zone deschise, lângă Vişea, unde există în jur de 50 de exemplare care prezintă o creștere şi dezvoltare normală, și la ieșirea din Sic spre Gherla, unde au fost inventariate aproximativ 30 de exemplare. Situl ROSCI0099 a fost desemnat și pentru conservarea acestei specii.

Echium russicum Capul șarpelui. Specia apare în habitatele de pajiști stepice, xerofile în zona localităților Jucu de Sus, Bonţida, Vişea, Coasta şi Tăuşeni, într-un efectiv populațional de 50-100 indivizi. Specia se află în stare de conservare favorabilă. Situl ROSCI0099 a fost desemnat și pentru conservarea acestei specii.

Astragalus exscapus L. transsilvanicus. Specie endemică în flora României regăsită doar în judeţele Cluj şi Mureş, în sit apare la Jucu de Sus şi Bonţida.

Serratula wolffii Joldeală. Specie foarte rară în România şi la nivel european, regăsită doar în Rusia. Apare la aproximativ 200 m de limita actuală a sitului la Fânațele Vişei.

Salvia transsylvanica. Specie endemică în flora României regăsită în sit la Jucu de Sus

Salvia nutans Salvie. Specie caracteristică habitatului 62C0*, este foarte bine reprezentată în cadrul pajiștilor cu colilie din sit.

Adonis vernalis Ruscuţă de primăvară. Apare primăvara devreme pe coastele cu expoziţie sudică din cadrul habitatelor 6240*; 6210; 62C0*.

Iris humilis Stânjenel. Apare primăvara devreme pe coastele cu expoziţie sudică din cadrul habitatelor 6240* şi 6210, la Jucu de Sus.

Astragalus dasyanthus Zăvăcustă. Specie ponto panonică, sporadică în flora României, în sit apare la Jucu de Sus, Coasta şi Tăuşeni.

Cephalaria uralensis Sipică. Este caracteristică pajiştilor cu caracter xerofil din 62C0* şi 6240*, apare pe coaste erodate şi însorite.

Cephalaria radiata. Specie endemică în flora României, apare prin pajişti, coaste înierbate.

Dictamnus albus Frăsinel. Specie sporadică în flora României, apare prin pajişti, coaste înierbate şi în cadrul habitatului cu migdal pitic din sit.