Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Atracții naturale

Lucanus cervus - rădaşca. Distribuția speciei în sit este condiționată de habitatele forestiere. Specia a fost identificată cu densități mari în pădurile de lângă Săcălaia şi cu densități mai scăzute în pădurile de la Puini şi Bărăi Sud, nu a fost însă observată în pădurea de la Sic, de la Săcălaia Lac şi de la Bărăi Nord. Absența speciei din pădurile amintite este dată de vârsta prea tânără a pădurii Săcălaia Lac și Bărăi Nord și de speciile ce domină pădurea Sic. Efectivul populațional în sit este de 100-300 indivizi. Specia se află în stare de conservare favorabilă.

Bolbelasmus unicornis - cărăbuşul cu corn. Habitatele preferate sunt pajiștile sau marginile pădurilor de foioase. Rar adulţii se pot găsi şi pe cadavre sau pot fi atrași de sursele de lumină. Este o specie foarte rară şi greu de observat sau capturat. Specia este prezentă în sit, pe valea Păstăraia, lângă Stufărișurile de la Sic, la liziera păduri, efectivul populațional fiind de 10-20 de indivizi. Specia se află în stare de conservare favorabilă.

Pseudophilotes bavius - albăstrelul transilvan. Specie xerotermofilă, sedentară, adulții zboară o perioadă scurtă în luna mai, larvele sunt depuse numai pe specia de jaleș Salvia nutans. Populații numeroase au fost identificată în sit pe pajiștile de la Bărăi, dar efectivele sunt foarte fluctuante de la un an la altul.