Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Atracții naturale

Bombina variegataBuhai de baltă, izvoraș cu burtă galbenă. Amfibian de talie mică, cu corpul îndesat şi aplatizat. Dorsal culoarea este cenuşie, iar ventral predominant este galbenul, cu pete cenuşii. Specie pronunțat acvatică, euritopă, este prezentă în ROSCI0099 în bălţi temporare, şanţuri cu apă, urme de vehicule, zone mlăștinoase şi lacuri pe toată suprafaţa sitului, în ROSPA0104, Rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic, Balta Borzaş, Lacul Sântejude, Valea Sărată, Dealul Cetăţii, zona umedă de pe Valea Ciocanelor şi dealul Recheşti, Pădurea Vişea şi Pădurea Puini. Mărimea populației speciei în sit este estimată la 200-500 de indivizi. Starea de conservare este favorabilă. Situl ROSCI0099 a fost desemnat și pentru conservarea acestei specii.

Bombina bombina - Buhai de baltă, izvoraş cu burta roşie. Așa cum îi spune numele, petele de pe partea ventrală sunt roșii. Specia este răspândită în ROSCI0099, ROSPA0104, Rezervaţia naturală Lacul Ştiucilor, valea Sănăşele, pârâul Lungu şi dealul Pădurea Popească, apoi în zona umedă situată la extremitatea sud/estică a Stufărișurilor de la Sic, zona umedă de pe Valea Ciocanelor şi dealul Recheşti, zona lacului Frâncu, Valea Legiilor şi la vărsarea acesteia în lacul Geaca I. Mărimea populației speciei în sit este estimată la 100-300 de indivizi. Starea de conservare este favorabilă. Situl ROSCI0099 a fost desemnat și pentru conservarea acestei specii.

Bombina bombina x variegata. Hibrid între cele două specii de buhai de baltă, răspândit în rezervaţia naturală Lacul Știucilor, rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic, rezervaţia naturală Valea Legiilor și în ROSCI0099 în zona Coasta, Vişea, Bonţida, Jucu, Pădurea Puini. Întreaga suprafaţă a sitului ROSCI0099 se suprapune peste zona de hibridare a celor două specii, iar populațiile acestora, acolo unde vin în contact, nu mai sunt pure din punct de vedere genetic.

Triturus cristatus - tritonul cu creastă. Este cea mai mare specie de triton de la noi din țară, având lungimea de 10-13 cm. În perioada de reproducere la masculi se formează o creastă dorsală înaltă și dințată, care începe între ochi şi este separată de creasta caudală printr-o adâncitură profundă. Specia a fost identificată în habitate acvatice din zona Stufărișurile de la Sic și în zonele umede din apropierea Lacului Știucilor.

Triturus vulgaris ampelensis - tritonul comun transilvănean. Această subspecie de triton comun este răspândită exclusiv în Transilvania. Specia a fost identificată în sit în habitate acvatice din zona Coasta-Bonțida, în habitate acvatice din zona Stufărișurile de la Sic și din apropierea Lacului Știucilor.

Hyla arborea Brotăcel. Este singura broască arboricolă din România și trăiește în margini de păduri, luminișuri, tufărișuri. Pentru reproducere are nevoie de bălți temporare, iazuri mici, unde petrece doar câteva zile. Brotăcelul a fost identificat în zona Lacul Știucilor, pe Valea Pârtoţului, în Rezervaţia naturală Stufărişurile de la Sic și rezervația naturală Pădurea Ciuaşului.

Pelobates fuscus Broasca săpătoare brună. Prezentă la Sic şi Ţaga

Bufo bufo Broasca râioasă brună este o specie cu răspândire largă, terestră, asociată mai ales cu habitatele forestiere, dar trăiește și în zone cu tufarişuri. În perioada de reproducere formează mari aglomerații în lacuri și bălți. Specia a fost observată în zona Lacul Știucilor.

Bufo viridis Broasca râioasă verde. Specia este prezentă în zonele umede de pe valea Fizeșului.

Rana dalmatina Broasca roșie de pădure. Prezentă pe toată suprafața sitului, în zone umede pentru reproducere, respectiv în habitate forestiere pentru perioada terestră.

Rana ridibunda Broasca mare de lac. Specie predominant acvatică, putând fi găsită într-o mare varietate de habitate cu apă stagnantă şi lin curgătoare, de la băltoace şi bălţi puţin adânci, până la lacuri mari şi râuri. Este o specie comună în toată zone, acolo unde există habitate acvatice.