Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Arii naturale protejate

Patru rezervații naturale de interes național
ROSPA 0104 Bazinul Fizeşului

Situl Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeşului a fost desemnat în anul 2007 (H.G.1284/2007) și modificat și completat în anul 2011 (H.G. nr. 971/2011). Are o suprafață de 1.627 ha și cuprinde cele mai importante zone umede ale Transilvaniei, între acestea numărându-se Lacul Știucilor și Stufărișurile de la Sic. Situl ROSPA0104 este format din două suprafețe - poligoane distincte. O parte a sitului cuprinde rezervațiile naturale Lacul Știucilor şi Stufărișurile de la Sic, iar a doua parte a sitului este situată pe valea râului Fizeş și începe în nord la lacul Ţaga Mică, după care urmează spre sud limitele lacurilor Ţaga Mare, Sucutard II, Sucutard I, Tău Lacu, Geaca II şi Geaca I. În dreptul lacului Ţaga Mare limita sitului merge spre est, incluzând în totalitate Pădurea Ciuaşului. La lacul Geaca I situl se desparte în trei braţe. Un braţ urmează pe direcţia sud-est valea principală a Fizeşului şi cuprinde lacurile Sf. Florian, Tău Popii şi Cătina. Al doilea braţ merge spre sud şi cuprinde lacul Roşieni (fosta mlaştina Ciortoş), iar al treilea braţ merge spre sud-vest pe valea Legiilor incluzând Lacul Legii.

Peisajul foarte heterogen al zonei face ca aici să trăiască peste 140 specii de păsări, 38 dintre ele fiind de importanță comunitară pentru conservare, dintre acestea două  specii de interes conservativ global, respectiv rata roșie (Aythya nyroca), care cuibărește pe lacurile din sit și cristelul de câmp (Crex crex), care cuibărește în pajiști și pășuni umede. Alături de acestea, alte 8 specii de păsări sunt amenințate la nivelul Uniunii Europene. Este vorba despre buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), cresteţul cenușiu (Porzana parva) și eretele de stuf (Circus aeruginosus), toate cuibărind în trestiișurile și păpurișurile abundente din sit, dar şi caprimulgul (Caprimulgus europaeus) prezent la lizierele  pădurilor, ciocănitoarea de stejar (Dendrocopos medius) tipică pentru pădurile rare, cu arbori bătrâni, fâsa de câmp (Anthus campestris) și silvia porumbacă (Sylvia nisoria) care se întâlnesc în pajiștile cu tufărișuri.

Situl Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeșului se află în nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, la circa 50 km de Cluj-Napoca și este accesibil folosind drumul județean 109C Gherla - Țaga - Cămărașu, fie dinspre Gherla (DN1C), fie dinspre Cămărașu (DN16 Cluj-Napoca - Reghin).

Formularul standard al ROSPA0104 Bazinul Fizeșului

Limitele sitului în format kmz (Google Earth)