Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Arii naturale protejate

Patru rezervații naturale de interes național
ROSCI 0099 Lacul Știucilor - Sic - Puini - Bonțida

Situl Natura 2000 ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida este foarte heterogen din punct de vedere al peisajului,  cuprinzând ecosisteme de zone umede, respectiv lacuri naturale și iazuri, dar și pajiști cu tufărișuri și păduri. A fost desemnat în anul 2007 (O.M 1964/2007 modificat și completat prin O.M. 2387/2011) cu scopul conservării a 9 tipuri de habitate naturale listate în Anexa I a Directivei Habitate, 5 dintre acestea fiind habitate prioritare pentru conservare. Studiile efectuate de custozii acestui sit au relevat prezența a încă două tipuri de habitate Natura 2000: 6210 Pajiști uscate seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrat calcaros Festuco Brometalia și 62C0* Stepe ponto-sarmatice, precum și două habitate naționale, fără corespondent Natura 2000: R3122 Tufãrişuri ponto-panonice de porumbar Prunus spinosa şi pãducel Crataegus monogyna și R5309 Comunități danubiene cu Phragmites australis și Schoenoplectus lacustris, plus câteva habitate rezultate în urma activităților antropice. De asemenea acest sit a fost desemnat pentru conservarea efectivelor populaționale a doua specii de broaște, izvorașul cu burtă galbenă (Bombina variegata) şi cel cu burtă roşie (B. bombina), a două specii de gândaci, cunoscuta rădașcă (Lucanus cervus) şi cărăbușul cu corn (Bolbelasmus unicornis) și a trei specii de plante. Acestea sunt capul șarpelui Echium russicum, hodoleanul tătăresc Crambe tataria şi gălbinarea Serratula lycopifolia. Per total în acest sit trăiesc peste 670 specii de plante, printre care subspecia endemică Astragalus exscapus ssp. transsilvanicus, apoi Centaurea ruthenica, care are numai două populații în întreaga Uniunea Europeană, Bulbocodium versicolor, Serratula wolffii și Iris pontica, toate fiind amenințate cu dispariția atât în România cât și în Uniunea Europeană. Ecosistemele forestiere sunt fragmentate, distribuite insular şi cu conectivitate scăzută. Principalele specii de arbori care edifică aceste păduri sunt: carpenul (Carpinus betulus) şi gorunul (Quercus petraea).

Situl are o suprafață de 3.798 ha și este alcătuit din 10 suprafețe - poligoane distincte, caracterizate prin limite sinuoase, de multe ori fără repere fizice în teren, situate pe teritoriul administrativ a comunelor Bonţida, Căianu, Fizeşu Gherlii, Geaca, Jucu, Pălatca, Sic, Ţaga și municipiul Gherla.

Situl ROSCI0099 este situat în nord-vestul Câmpiei Transilvaniei, la circa 50 km de Cluj-Napoca și este accesibil folosind drumul județean 109C Gherla - Țaga - Cămărașu, fie dinspre Gherla (DN1C), fie dinspre Cămărașu (DN16 Cluj-Napoca - Reghin)

Formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida

Limitele sitului în format kmz (Google Earth)