Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Arii naturale protejate

Patru rezervații naturale de interes național
Pădurea Ciuașului

Pădurea Ciuașului este arie specială de protecție avifaunistică din anul 2005, desemnată prin H.G. 1581/2005. Are suprafața de 3 ha, iar scopul este conservarea celei mai mari colonii mixte de stârci de noapte (Nycticorax nyctricorax) și stârci cenușii (Ardea cinerea) din Transilvania.

Valea Legiilor

Rezervația Naturală Valea Legiilor a fost instituită pentru protecția populațiilor de păsări acvatice clocitoare și migratoare, în zona propusă inițial pentru protecție (1966) fiind cuprinse 8 ha de luciu de apă, mlaștini, circa 40 ha de stufărișuri, lunci, dar și o pădure și sălcii bătrâne de-a lungul văii în care cuibăreau stârcul roşu (Ardea purpurea)

Stufărişurile de la Sic

Rezervația naturală complexă Stufărișurile de la Sic cuprinde stufărișuri, sărături, pajiști stepice, pajiști umede și păduri, formând un mozaic de ecosisteme ce susține o biodiversitate deosebită. Stufărișul compact de pe Valea Coastei și Valea Sicului reprezintă masivul de stuf cu suprafața cea mai mare din România, după Delta Dunării,

Lacul Știucilor

Lacul Știucii (Știucilor, Săcălaia sau Sic) este cea mai cunoscută zonă umedă din Câmpia Fizeșului datorită câtorva caracteristici distincte: este singurul lac natural din Transilvania care nu a fost amenajat pentru piscicultură, este cel mai adânc (7 m) lac natural (dulce) al Transilvaniei, şi cu cea mai mare suprafaţă din Bazinul Fizeşului