Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Descoperă natura şi trăieşte aventura în Bazinul Fizeşului

Arii naturale protejate

Patru rezervații naturale de interes național
Arii naturale protejate

În Câmpia (Bazinul) Fizeșului există patru rezervații naturale de interes național, declarate succesiv începând cu anul 1966, toate având ca obiectiv principal de conservare speciile de păsări, cu precădere acele specii legate de prezența zonelor umede, respectiv a lacurilor, stufărișurilor și a vegetației forestiere din vecinătate (Lacul Știucilor, Valea Legiilor, Stufărișurile de la Sic și Pădurea Ciuașului). Aceste patru rezervații au reprezentat fundamentul pe baza cărora a fost constituit situl Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeșului ce ocrotește specii de păsări de importanță comunitară pentru conservare. Tot aici, în Câmpia Fizeșului, au fost identificate specii de nevertebrate, amfibieni, plante și habitate de importanță comunitară pentru conservare ce au condus la desemnarea încă unui sit Natura 2000: ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida, ce cuprinde un peisaj heterogen, în parte modelat și de activitatea antropică, care reunește un mozaic de ecosisteme de zone umede, păduri și pajiști, unele chiar cu caracter stepic.

Fizeșul este un râu ce străbate Câmpia Transilvaniei, de la izvoarele situate sub vârful Hegheș, comuna Cămărașu, și până la Someșul Mic, la 3 km aval de Gherla. Prezența lacurilor în Bazinul Fizeşului este atestată documentar încă din secolul al XIV-lea, iar în secolul al XVII-lea râul Fizeş era recunoscut drept un adevărat fluviu care acoperea ca o panglică continuă de apă toată valea actualului râu Fizeş, având lățimea între 800 m la Cătina şi peste 1000 m la Ţaga. Dezvoltarea economică de la începutul secolului al XX-lea a presupus mărirea suprafețelor agricole, ceea ce a dus la defrișarea pădurilor din zonă, care astăzi ocupă suprafețe mici, insulare, cu conectivitate scăzută sau inexistentă și sunt amplasate cu precădere pe pantele și coamele dealurilor, dar și la transformarea zonelor umede naturale în iazuri sau heleştee pentru piscicultură, respectiv în terenuri agricole. Pe cursul Fizeşului, dinspre amonte înspre aval, se găsesc următoarele iazuri: Cătina, Tău Popii, Sf. Florian, Geaca I, Geaca II, Tău Lacu (Geaca III), Sucutard I, Sucutard II, Ţaga Mare şi Ţaga Mică. Câteva iazuri au fost amenajate și pe cursul afluenților Fizeşului. Astfel, pe Valea Ciortuş a fost amenajat iazul Roşieni pe locul fostei mlaștini Ciortuş, pe Valea Mociului se află Lacul Legii (la origine lac natural – în prezent aproape complet colmatat), pe Valea Suciuaş se află iazul Năsal, iar pe Valea Sicului au fost amenajate iazurile Sântejude și Borzaş. Pe valea Bonţului se află Lacul Săcălaia (Sic sau Ştiucii), singurul lac natural neamenajat din Transilvania.

Situl Natura 2000 ROSCI0099 Lacul Știucilor-Sic-Puini-Bonțida se suprapune parțial, pe o suprafață de 965,16 ha, cu situl Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeșului și total cu rezervațiile naturale de interes național ”Stufărișurile de la Sic”, ”Valea Legiilor” și ”Lacul Știucilor”.

Situl Natura 2000 ROSPA0104 Bazinul Fizeșului cuprinde în totalitate rezervațiile naturale de interes național ”Lacul Știucilor”, ”Stufărișurile de la Sic” și ”Pădurea Cuiașului” și parțial rezervația naturală ”Valea Legiilor”. Astfel, rezervațiile naturale ”Lacul Știucilor”, ”Stufărișurile de la Sic” și ”Valea Legiilor” sunt suprapuse atât cu ROSPA0104 cât și cu ROSCI0099.