Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Fedezd fel a természetet és éld át a kalandot a Füzes-Vízgyűjtőjében

A széki nádas: természetvédelmi terület és részét képezi a Natura 2000 ROSPA0104 Füzes-vízgyűjtő és a Csukás-tó-Szék-Kispulyon-Bonchida ROSCI0099 projektnek. Szék település déli részén terül el, a Coasta falu kijáratához vezető 109D országúton, ahol egy turisztikai információs pont található, és a faépület jobb oldalán meg, amely náddal van befedve egy fából készült lugas található, amely kb 1 km-en átszeli a nádast nyugat-kelet irányba. Ezen a sétányon található két lugas, padokkal ellátva, ahol a turisták leülhetnek és megpihenhetnek, ugyanakkor van egy ornitológiai megfigyelő is, amely a nádas nagy területére nyújt kilátást és megfigyelést azon madarakra, amelyek ezen területeken fészkelnek és táplálkoznak. A kiindulóponthoz visszatérni ugyanezen az útvonalon lehetséges, a sétány keleti részén kell lemenni egy földes úton, amely párhuzamosan kígyózik a nádas dél-keleti szélével, egészen a 109 D számú megyei útig, amelyen visszamehetünk a kiindulópontig. Ez a körvonal 1.6 km-en nyúlik el. Itt található helyi jelentőségű fajok és élőhelyek a következők, madarak: Aquila pomarina, Botaurus stellaris,Circus aeruginosus, Lanius minor, Lanius collurio, Porzana parva, Porzana porzana, Ciconia ciconia, Egreta alba, Egreta garzetta, Circus cyaneus, Anthus campestris, Ixobrychus minutus; kétéltűek: Bombina variegata, Bombina bombina és hibrid egyedek, Hyla arborea, Triturus vulgaris, Triturus cristaus; hüllők: Natrix natrix, bogarak: Lucanus cervus. Élőhelyek: 1530* Pannon szikes sztyeppék és mocsarak, 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai.

A Csukás-tó: természetvédelmi terület és részét képezi a Natura 2000 ROSPA0104 Füzes vízgyűjtő és a ROSCI0099 Csukás-tó-Szék-Kispulyon-Bonchida projektnek. A 109 D számú megyei út Szamosújvár és Szék között kígyózik a tó dél-keleti oldalán és a nádas mentén, amely bekeríti azt 1.5 km-es szakaszon. Ezen az úton található két fasétányon lehet a tavat megközelíteni. Körül belül 5 km-en földesúton lehet a tavat körbejárni. Itt található madáfajok: Lanius minor, Chlidonias hybridus, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Dryocopus martius, Picus canus, Larus minutus, Sterna hirundo, Alcedo atthis, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus, Egretta alba, Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Botaurus stellaris, Lanius collurio, Sylvia nisoria, Anthus campestris, Crex crex, Lanius minor, Lanius collurio, Aquila pomarina, Aythya nyroca, Gavia stellata, Gavia arctica, Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Lululla arborea, Chlidonias niger, Luscinia svecica, Porzana porzana, Porzana parva, Ciconia ciconia. Kétéltűek:  Bombina bombina és hibridek. Élőhelyek: 3150 Természetes eutróf tavak, Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel, R5309 típusú dunai közösségek, mint Phragmites australis és Schoenoplecturus lacustris, amelyekben a domináns a nád és a gyékény, 6210 természetes szárazgyepek, nádasok mészköves talajzattal  (Festuco Brometalia) -  az orchideák kivételezett területeken helyezkednek el; 6240* Szubpannon sztyeppek; R3122 ponto-pannon sövények Prunus spinosa és galagonya Crataegus monogyna; 91Y0 Dák tölgyesek és gyertyános-tölgyesek.