Creativity

Innovation

Originality

Imagination

 

Salient

Salient is an excellent design with a fresh approach for the ever-changing Web. Integrated with Gantry 5, it is infinitely customizable, incredibly powerful, and remarkably simple.

Download
Fedezd fel a természetet és éld át a kalandot a Füzes-Vízgyűjtőjében

A Natura 2000 ROSPA0104 - Füzes medencében 36 védett madárfajt jelöltek megőrzésre.

Circus cyaneus - Kékes rétihéja
Circus pygargus - Hamvas rétihéja
Tringa glareola - Réti cankó
Dendrocopos syriacus - Balkáni fakopáncs
Dryocopus martius - Fekete harkály
Egretta alba - Nagy kócsag
Egretta garzetta - Kis kócsag
Gavia arctica - Sarki búvár
Gavia stellata - Északi búvár
Ixobrychus minutus - Törpegém
Lanius collurio - Tövisszúró gébics
Lanius minor - Kis őrgébics

Lanius minor

Larus minutus - Kis sirály
Lullula arborea - Erdei pacsirta
Nycticorax nycticorax - Bakcsó
Pernis apivorus - Darázsölyv
Picus canus - Hamvas küllő
Porzana porzana - Pettyes vízicsibe
Porzana parva - Kis vízicsibe

Porzana parva

Sterna hirundo - Küszvágó csér
Strix uralensis - Uráli bagoly
Sylvia nisoria - Karvalyposzáta
Alcedo atthis - Jégmadár
Anthus campestris - Parlagi pityer
Aquila pomarina - Békászó sas
Aythya nyroca - Cigányréce
Botaurus stellaris - Bölömbika
Caprimulgus europaeus - Európai lappantyú
Chlidonias hybridus - Fattyúszerkő
Chlidonias niger - Kormos szerkő
Ciconia ciconia - Fehér gólya

Ciconia ciconia

Circaetus gallicus - Kígyászölyv
Circus aeruginosus - Barna rétihéja

Circus aeruginosu

Crex crex - Haris
Dendrocopos medius - Közép fakopáncs
Luscinia svecica - Kékbegy
Philomachus pugnax - Pajzsos cankó
Falco columbarius - Kis sólyom

A Natura 2000 ROSCI0104 Füzes medence egyéb madárfajoknak is otthon ad.

Tachybaptus ruficollis - Kis vöcsök
Ardea cinerea - Szürke gém

Ardea cinerea

Anas platyrhynchos - Tőkés réce
Anas querquedula - Böjti réce
Aythya ferina - Barátréce
Buteo buteo - Egerészölyv
Falco tinnunculus - Vörös vércse
Perdix perdix - Fogoly
Coturnix coturnix - Fürj
Otus scops - Füleskuvik
Upupa epops - Búbos banka
Merops apiaster - Gyurgyalag
Picus viridis - Zöld küllő
Jynx torquilla - Nyaktekercs
Alauda arvensis - Mezei pacsirta
Erithacus rubecula - Vörösbegy
Saxicola rubetra - Rozsdás csuk
Saxicola torquata - Cigánycsuk

Saxicola torquata

Turdus philomelos - Énekes rigó
Turdus philomenos

Locustella luscinioides - Nádi tücsökmadár
Acrocephalus arundinaceus - Nádirigó

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus scirpaceus - Cserregő nádiposzáta
Acrocephalus schoenobaenus - Foltos nádiposzáta
Panurus biarmicus - Barkóscinege
Sitta europaea - Csuszka
Oriolus oriolus - Sárgarigó
Coccothraustes coccothraustes - Meggyvágó
Carduelis carduelis - Tengelic

Carduelis carduelis

Carduelis chloris - Zöldike
Carduelis cannabina - Kenderike
Carduelis flammea - Zsezse
Miliaria calandra - Sordély

Miliaria calandra

Emberiza citrinella - Citromsármány
Emberiza citrinella

Sturnus vulgaris - Seregély
Sturnus vulgaris